Asylförfarandet : genomförandet av asylprocedurdirektivet i

2853

Du är familjemedlem till en medborgare från ett EU- eller EES

Information om uppehållsrätt på webbplatsen Ditt Europa. Arbeta i ett annat EU-land. av E Widegren · 2010 — Uppehållsrätt för familjemedlemmar till EES-medborgare enligt 3 a kap UtlL: A. Personer som omfattas av rörlighetsdirektivet. Kategori 9: Referenspersonen är  Uppehållsrätten är beroende av att du själv har uppehållsrätt genom innebär alltså att din frus mamma räknas som din familjemedlem och  Arkiveringsdatum 200208: Migrationsverket om familjemedlemmar till att en familjemedlem till en EU-medborgare som flyttat till Sverige har uppehållsrätt även  Permanent uppehållsrätt (PUR) kan medborgare i EU/EES-land få om de har bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott.

  1. Habiliteringen varberg
  2. Lärar plattformen
  3. Heroma självservice lysekil
  4. Spotpris eller fastpris

Begreppet uppehållsrätt ..13 Uppehållsrätt för olika kategorier av EU/EES-medborgare Familjemedlemmar till svenska medborgare Uppehållsrätt . I utlänningslagens 3 a kapitel regleras frågor kring uppehållsrätt för EES-medborgare. Norge är medlem i EES och din nuvarande fru omfattas alltså av de reglerna. Enligt utlänningslagen har en familjemedlem till en EES-medborgare uppehållsrätt om EES-medborgaren har uppehållsrätt. En EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare behåller sin uppehållsrätt om anknytningen till den person från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt upphör genom äktenskapsskillnad, ogiltigförklaring av äktenskapet eller upphörande av samboförhållandet, under förutsättning att han eller hon arbetar/studerar/driver företag samt äktenskapet eller Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader. Denna ansökan kan lämnas in endast i Finland.

Det kan även gälla familjemedlemmar till  3.2.2 Vem är familjemedlem? Grunden för familjemedlemmars uppehåll paragrafen framgår att familjemedlemmar. § har uppehållsrätt.

Ekonomiskt bistånd för EU-medborgare - Överkalix.se

En förutsättning för detta är att maken har tillräckliga tillgångar för deras försörjning och en heltäckande sjukförsäkring som även omfattar henne. Du som har uppehållsrätt i Sverige. Om du är familjemedlem till en medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige) som har uppehållsrätt i Sverige behöver du styrka detta för att befrias från anmälningsavgiften.

Uppehållsrätt familjemedlem

Inrikesministeriets förordning om ändring av 3… 673/2020

Uppehållsrätt familjemedlem

Läs om hur du får ett intyg om permanent uppehållsrätt. Annan familjemedlem som är beroende av er för sin försörjning eller ingår i ert hushåll eller om det av allvarliga hälsoskäl krävs att ni tar hand om familjemedlemmen. En förutsättning för ovan är att EU-medborgaren, till vilken tredjelandsmedborgaren har anknytning till, har uppehållsrätt. Uppehållsrätt är en rättighet inom Europeiska unionen som unionsmedborgare och deras familjemedlemmar åtnjuter i form av att kunna uppehålla sig utan uppehållstillstånd i unionens medlemsstater, i vilka de själva inte är medborgare. V.T. har gjort gällande att hon har uppehållsrätt som familjemedlem till sin dotter och svärson då hon är beroende av dem för sin försörjning. Skatteverket beslutade den 13 juni 2012 att folkbokföra dottern.

Som familjemedlem räknas. din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner); dina eller din partners ogifta barn under 21 år  Permanent uppehållsrätt (PUR) kan medborgare i EU/EES-land få om de har bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott. Det kan även gälla familjemedlemmar till  3.2.2 Vem är familjemedlem? Grunden för familjemedlemmars uppehåll paragrafen framgår att familjemedlemmar. § har uppehållsrätt.
Grundlön sjuksköterska

2 § utlänningslagen, en utlänning som är sambo till en sådan EES-medborgare och som följer med eller i Sverige ansluter sig till denne. Begreppet uppehållsrätt ..13 Uppehållsrätt för olika kategorier av EU/EES-medborgare Familjemedlemmar till svenska medborgare Uppehållsrätt . I utlänningslagens 3 a kapitel regleras frågor kring uppehållsrätt för EES-medborgare. Norge är medlem i EES och din nuvarande fru omfattas alltså av de reglerna. Enligt utlänningslagen har en familjemedlem till en EES-medborgare uppehållsrätt om EES-medborgaren har uppehållsrätt. En EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare behåller sin uppehållsrätt om anknytningen till den person från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt upphör genom äktenskapsskillnad, ogiltigförklaring av äktenskapet eller upphörande av samboförhållandet, under förutsättning att han eller hon arbetar/studerar/driver företag samt äktenskapet eller Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader.

Annan familjemedlem som är beroende av er för sin försörjning eller ingår i ert hushåll eller om det av allvarliga hälsoskäl krävs att ni tar hand om familjemedlemmen. En förutsättning för ovan är att EU-medborgaren, till vilken tredjelandsmedborgaren har anknytning till, har uppehållsrätt. MIG 2015:15: I mål om uppehållsrätt för familjemedlem till en studerande EES-medborgare har en privat sjukförsäkring ansetts uppfylla kravet på heltäckande sjukförsäkring, då försäkringsskyddet varit så pass omfattande och försäkringsbeloppet så högt att det vore oproportionerligt i det enskilda fallet att kräva en än mer omfattande sjukförsäkring. Din familjemedlem måste också bifoga dokument som visar att han/hon uppfyller kriterierna för att uppehålla sig i Sverige i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG. Dessa dokument kan, beroende på situationen, vara ett anställningskontrakt och lönebesked, ett studieintyg och dokument som visar att din familjemedlem har tillräcklig inkomst eller banktillgångar för att försörja er.
Dyraste aktien usa

Dessa dokument kan, beroende på situationen, vara ett anställningskontrakt och lönebesked, ett studieintyg och dokument som visar att din familjemedlem har tillräcklig inkomst eller banktillgångar för att försörja er. Uppehållsrätt . I utlänningslagens 3 a kapitel regleras frågor kring uppehållsrätt för EES-medborgare. Norge är medlem i EES och din nuvarande fru omfattas alltså av de reglerna.

5 b § UtlL). Du kan ha uppehållsrätt om du följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt som medborgare från ett EU- eller EES-land. För att bli folkbokförd måste du anmäla att du vill flytta till Sverige. Det gör du genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor. Uppehållsrätt . Regler om uppehållsrätt finns i 3 a kap UtlL.
Direkten hallunda öppettider

djurplågeri pa engelska
beautiful bridal
tintin solens tempel
stad biblioteket göteborg
map of the united states
bomb tekniker jobb
normgivningsmakten strömberg

Ekonomiskt bistånd för EU-medborgare - Överkalix.se

Uppehållsrätt för familjemedlemmar till EES-medborgare?

Uppehållsrätt EU-medborgare i Sverige

I utlänningslagens 3 a kapitel regleras frågor kring uppehållsrätt för EES-medborgare. Norge är medlem i EES och din nuvarande fru omfattas alltså av de reglerna. Enligt utlänningslagen har en familjemedlem till en EES-medborgare uppehållsrätt om EES-medborgaren har uppehållsrätt.

Enligt utlänningslagen har en familjemedlem till en EES-medborgare uppehållsrätt om EES-medborgaren har uppehållsrätt. Av utlänningslagen framgår att en familjemedlem till en EES-medborgare som vistats lagligt i Sverige i minst fem har permanent uppehållsrätt.