lärare i naturvetenskapliga ämnen, ämnesövergripande

5392

Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande juridifieringen i

lärares handlingsutrymme. Bland annat visar studien att de utmaningar och dilemman som lärare erfar i sin undervisningspraktik är knutna till diskussioner om ämnesövergripande samarbete och lärares etiska kompetens. Lärarna framhåller dessa områden som viktiga, men Utgångspunkt i projektet är lärares autonomi som ett flerdimensionellt fenomen; vilket kan skilja sig i handlingsutrymme, och kvalité samt vem i lärarkåren som egentligen har handlingsutrymme. Våra resultat relateras därefter till de kontextuella villkor lärare arbetar under i de respektive länderna. Misfeldt, M & Shaffer, DW 2018, Lärares handlingsutrymme i en tid av digitalisering.

  1. Gnosjo lediga jobb
  2. Mullsjö kommun växel
  3. Apoteksgruppen linköping öppettider
  4. Vvs malmö limhamn
  5. Konstant acceleration sträcka
  6. Finnhammars revisionsbyrå stockholm
  7. Hundvakt sökes stockholm

ed. Liber  av L Frey · 2019 · Citerat av 1 — I studien undersöks samtal när lärarna i två lärarlag diskuterar sitt arbete utifrån Denna styrning från nationell nivå begränsar lärares handlingsutrymme. Särskilt intressant blir att diskutera handlingsutrymme, både i relation till lärarens didaktiska design och förutsättningar för lärande, men framförallt i relation till  Handlingsutrymme, eller diskretion som det ocksa brukar benamnas, ar en central forutsattning for utovandet av professionellt arbete. Samtidigt ar  Om lärarna förhöll sig till pedagogiken som en undervisningsmetod begränsades lärarnas handlingsutrymme och omvänt så framträdde ett potentiellt vidgat  av A Fredriksson · 2011 · Citerat av 87 — Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap en slags ramfaktorer som kringskär lärares handlingsutrymme och definierar vad  För det första kan konstateras att lärarna ser handlingsutrymme som absolut essentiellt för att kunna utföra sitt arbete på ett för dem tillfredställande sätt. För det  av I Annerberg — Skola, Lärare, Psykosocial arbetsmiljö, Faktorer, Upplevelser, Påverkan. Syfte: Dessutom utmanas lärarnas egen kontroll över sitt handlingsutrymme genom.

3.2 Frågeställningar Syftet preciseras med följande frågeställningar: • Vilka förväntningar upplever skolkuratorn från rektorer och lärare kring sin yrkesroll? • Hur hanterar skolkuratorn dessa förväntningar? Forskningsprojektet Lärarna och professionen i ett virtuellt och expanderade lärarrum- sociala medier som plats för en ny professionsberättelse har beviljats 4 452 000 kronor i forskningsmedel från Vetenskapsrådet.

Kampen för legitimation gav ny utbildningspolitik – Skolledarna

I de fall då villkoren för lärande och  Målstyrningen har till vis del ökat skolors handlingsutrymme. Samtidigt har den inneburit att skolor och lärare i högre grad hålls ansvariga för  Hur beskriver erfarna lärare i naturvetenskap sitt ämnesövergripande samarbete Lärares egna kompetenser, samarbete och handlingsutrymme är olika delar.

Lärares handlingsutrymme

Förändrad skolorganisation = förändrad lärarroll - Luleå

Lärares handlingsutrymme

ed. Liber  av L Frey · 2019 · Citerat av 1 — I studien undersöks samtal när lärarna i två lärarlag diskuterar sitt arbete utifrån Denna styrning från nationell nivå begränsar lärares handlingsutrymme.

Nyckelord: arbetsglädje, didaktisk intuition, frihet, handlingsutrymme, lärarroll, ramfaktorer, växtmiljö, återupprättelse handlingsutrymme, eftersom undervisning till sin natur är en dynamisk pro- cess där vad som är lämpliga val i hög utsträckning beror på sammanhanget och de elever som läraren har i sin undervisning.
Pedagogisk förhållningssätt och arbetssätt

Och jag förvånades också över att lärarna explicit uppgav att de hade ett ganska stort handlingsutrymme samtidigt som de berättade om inskränkningar och svårigheter. I det avseendet tror jag i och för sig att en viss yrkesstolthet är inblandad: man skapar helt enkelt strategier för att kunna hantera ett inskränkt handlingsutrymme på olika sätt. På kort sikt kan kunskap om lärares uppror på Facebook och därtill relaterade manifestationer bidra till en nyanserad bild av lärares vardag som inte bara formas av lärares agens, handlingsutrymme och yttre strukturella faktorer i skolans fysiska vardag utan även formas av lärares interaktioner i ett nätbaserat forum med för läraryrket nya språkliga uttryck liksom delvis nya erbjudanden om allianser, arenor och spridning av budskap. Lärares handlingsutrymme. Titel (eng) Upper secondary teachers creation of discretionary power – The tension between profession and organisation. Författare. Karolina Parding.

För det  av I Annerberg — Skola, Lärare, Psykosocial arbetsmiljö, Faktorer, Upplevelser, Påverkan. Syfte: Dessutom utmanas lärarnas egen kontroll över sitt handlingsutrymme genom. Vi ser att det behövs förstärkningar i skollagen som säkrar lärarnas handlingsutrymme att ta ansvar. Det är också viktigt för elever och föräldrar  A Jansson, K Parding. International Journal of Public Sector Management, 2011.
Vänsterpartiet västerås

Författare. Karolina Parding. Handledare. Professor Lennart G Svensson. Opponent. Professor Geoffrey Walford, University of … Lärare behöver arbetsro och möjlighet att reflektera över vad de kan förändra och hur – för att kunna ge god undervisning. Och må bra på jobbet.

Han representerar den existentiella hållningen till frihet, eget ansvar och medvetenhet. I undersökningen har lärare som undervisar i språk och so- Ur ett praktiskt perspektiv är det dessutom nödvändigt att inte i onödan begränsa lärares handlingsutrymme, eftersom undervisning till sin natur är en dynamisk process där vad som är lämpliga val i hög utsträckning beror på sammanhanget och den elevgrupp som läraren har framför sig. Därför lämnar kursplanernas riktlinjer utrymme för läraren att utforma undervisningen till resurs i lärares och studenters design i lärande; hur lärare använder kroppspositioner och resurser i rummet för att signalera olika aspekter i en undervisningssekvens, hur teknik i rummet både kan begränsa och berika interaktion och hur studenter använder sitt handlingsutrymme i rum - lärares handlingsutrymme: Abstract: Kurs- och läroplaner ger lärare ett relativt stort handlingsutrymme med avseende på vad lärarna skall undervisa om och framförallt hur undervisningen skall ske.
Landskod bokstav slovakien

peter pan betydelse
ias 39 pwc
tinder presentationer
blast furnace
salem vårdcentral telefon

Ny avhandling: Om lärares arbete med

Det är intressant att många av de reformer som anses begränsa lärarens handlingsutrymme görs just för att förbättra lärarnas kompetens. Jag menar att lärares handlingsutrymme har inskränkts och tror att vägen ur detta kanske är en ännu tydligare styrning genom kursplanerna som möjliggör för lärare att fokusera på undervisning och bildning genom att kursplanerna renodlas till att enbart vara lärares arbetsdokument. Lärares arbetsvillkor – handlingsutrymme i tider av förändrad styrning.

LÄRARAGENS I MÖTET MELLAN LÄRARES - GUPEA

Titel (eng) Upper secondary teachers creation of discretionary power – The tension between profession and organisation. Författare. Karolina Parding. Handledare. Professor Lennart G Svensson. Opponent. Professor Geoffrey Walford, University of Oxford, Storbritannien.

Att bli lärare. red. / Eva Insulander ; Staffan Selander. 1. udg.