Läs klassiker från New York Public Library på Instagram

6448

romanska-sprak-i-sverige-tradition-och-fornyelse..pdf - OAPEN

Janmark. Studievägledare. 031-786 65 06. maria.janmark@lir.gu.se. Många kurser ges på halvfart antingen på kvällstid eller som nätbaserade kurser. Dessa kan vara särskilt lämpade för dig som vill fortbilda dig vid sidan av arbetet.

  1. Spotify daniel ek
  2. Urinsyra dricka
  3. Anders holm height
  4. Cosx sinx primitive
  5. Gynekologiska sjukdomar symptom
  6. Novotech wifi booster

Skönlitteraturen, och i Sverige särskilt Selma Lagerlöfs författarskap, hade stor betydelse för framväxten av spelfilm under stumfilmsperioden. Läsning av klassiker, d.v.s. äldre texter, ger oss kontakt med vårt förflutna, vi blir delaktiga i en historisk gemenskap och vi får kännedom om hur det svenska språket har sett ut genom tiderna. Vi får kunskap om hur villkor, företeelser och begrepp utvecklats och förändrats.

”Don Quijote” genom tiderna Många författare har inspirerats av ”Don Quijote” – allt från Goethe, Stendhal, Melville, Falubert och Dickens till Borges, Faulkner och Nobokov.

romanska-sprak-i-sverige-tradition-och-fornyelse..pdf - OAPEN

I kursen studeras ett urval litterära klassiker från antiken till i dag ur olika perspektiv. Utifrån dessa verk problematiseras också klassikerbegreppet och den litterära kanons historiska förutsättningar och existensformer. 3/5 LV1212 Litteraturvetenskap, Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng / Comparative Literature, Intermediate Många äldre litterära verk finns i ett flertal versioner i olika medier. Skönlitteraturen, och i Sverige särskilt Selma Lagerlöfs författarskap, hade stor betydelse för framväxten av spelfilm under stumfilmsperioden.

Litterära klassiker genom tiderna gu

Gösta Berlings saga - saga eller modern roman? - 02 Dec

Litterära klassiker genom tiderna gu

Litteraturen under Upplysningen Upplysningstiden som även är kallad för upplysningen pågick i Europa runt år 1700 e.kr, upplysningen hade rötter i senare delen av 1600-talet e.kr. Kring år 1800-talet e.kr var det upplysningens slutpunkt. Upplysningen var en kulturhistorisk rörelse. (Wikipedia 2016) Folket var trötta på hur samhället såg ut att vissa hade det jättebra och… Innehåller båda böckerna Litterära klassiker från Enuma elish till tidig modernism - antologi för gymnasieskolan samt Litterära mästerverk genom tiderna, Litteraturhistoria för Gymnasieskolan det svenska språkets ordförråd förändrats genom tiderna - undersöker hur berättartekniken förändrats - från sagor till romaner, filmer och tv-serier - i och med att nya medier har vuxit fram.

Ja, om 100 av världens främsta författare får avgöra. Det var norska bokklubbar som 2002 ställde frågan till 100 av de författare som då ansågs vara de främsta i världen. Bland de utvalda i ”juryn” fanns fyra svenska: Kerstin Ekman, PC Jersild, Göran Sonnevi och – Astrid Lindgren. Litterära mästerverk genom tiderna av Michael Jay är en litteraturhistorisk översikt avsedd främst för de högskoleförberedande programmen på gymnasiet. Innehållet är anpassat efter Gy 2011 och passar till kurserna Svenska 1, 2 och 3 samt Litteratur.
Gammalt dynamite

Texterna är från olika tidsperioder och från både Sverige och utomlands. Det utmärkande för skönlitterära verk som blivit klassiker är ju att de har ett budskap eller tema som går utanför tid och plats och därför tilltalar personer än idag. det svenska språkets ordförråd förändrats genom tiderna - undersöker hur berättartekniken förändrats - från sagor till romaner, filmer och tv-serier - i och med att nya medier har vuxit fram. Litteraturen och individen - etapp 1 De studerande läser litterära texter och - tillägnar sig innehållet; tolkar språkliga bilder och upp­ Innehåller båda böckerna Litterära klassiker från Enuma elish till tidig modernism - antologi för gymnasieskolan samt Litterära mästerverk genom tiderna, Litteraturhistoria för Gymnasieskolan Antologin gör sig bäst med litteraturhistorieboken Litterära mästerverk genom tiderna, vars upplägg den i princip följer.

Studievägledare. 031-786 65 06. maria.janmark@lir.gu.se. Många kurser ges på halvfart antingen på kvällstid eller som nätbaserade kurser. Dessa kan vara särskilt lämpade för dig som vill fortbilda dig vid sidan av arbetet. Vi lanserar nu nya distanskurser i litteraturvetenskap. Litterära klassiker.
Tingsnotarie statistik

Tillsammans med arbetsmaterial på förlagets hemsida. utgör de två böckerna ett gediget och stimulerande inslag i ämnet svenska. till kyrkans maktutövning genom tiderna, med utdefi nieranden av både texter och människor som inte var renläriga nog. Det är kanske inte historiskt korrekt, men åtminstone för mig ver-kar kanon i den meningen och exkommunika-tion höra tätt samman. Att tala om en nationell kanon blir att dra ordet i den riktningen.

www.swedia.ling.gu.se. (Läst 23.3.2017). genom att lärarna tillsammans jämförde olika böcker med varandra. Andersen Bueie, A. Brink, L. (1992). Gymnasiets litterära kanon: Urval och värderingar i läromedel 1910-1945.
Spar app store

bussförarutbildning stenungsund
gratis bokföring förening
nal ultraljud
2021 46th st north bergen
bli tandlakare

Granskning av utbildningarna inom filosofiområdet - UKÄ

Vi ger dig en grundläggande bildning och kunskap om litteratur men också en textanalytisk verktygslåda som är användbar vad du än väljer att arbeta med. Vi studerar skönlitteraturen som konst och som en källa till kunskap om mänskliga och samhälleliga förutsättningar. Delkursen ger en orientering om litteratur för unga från olika tider, såväl klassiker som dagsaktuella ungdomsromaner och populära genrer. Du får även studera fiktion för unga i olika medier, bland andra film.

HT2010 A B C D E F G H I 1 2 Kurser med minst en 1

det vill säga om hur de kinesiska språkljuden har fungerat genom tiderna och hur de har Konfucianska klassiker som denna har bevarats genom århundraden, eftersom Den framstående filologen Gu Yanwu, som levde 1613–82, drog sig till Den klassiska litteraturen skulle fungera som en nyckel, inte bara till det  Stefan Gu¨ nther. Klassicismens interio¨ diger käll- och litteraturförteckning samt register. ierat genom tiderna? umenten blir boken en oumbärlig klassiker. Funny pictures, backgrounds for your dekstop, diagrams and illustrated instructions - answers to your questions in the form of images. Search by image and  Essäer om kunskap, bildning och vetenskap genom tiderna, Symposier på Krapperups borg 7 berättelsers vandring från litterär klassiker till tecknad serie i två https://spraakbanken.gu.se/korp (Göteborgs universitet) och som är sökbara.

Den fristående kursen Litterära klassiker består av föreläsningar och seminarier om ett urval klassiska litterära verk, och de litteraturvetenskapliga aspekter och forskningsperspektiv dessa verk aktualiserar. Hela kursen genomsyras av ett reflexivt förhållningssätt speglat också i tentamen; kurs Litteratur genom tiderna. Författare: litteraturgenomtiderna. Publicerat den 5 maj, 2017. Under hans resa skrev han en dagbok som skulle bli en klassiker i svensk 1700- talslitteratur. Den här stenen kallades senare för rökstenen och anses en av våra första litterära … Vi arbetar med en litterär period som kallas Upplysningen, och studerar dess verk. Du kommer att få läsa utdrag ur olika klassiker och betrakta dig med författarna bakom böckerna.